Galipette

Galipette е фин френски сайдер от чисти и пресни плодове.
Направен от 100% ферментирал ябълков сок, естественият вкус, аромат и цвят на ябълките са непокътнати във всяка кръгла бутилка Galipette.
Името е френската дума Galipette, означаваща акробатичния термин „салто”.